‘นักบริบาลชุมชน’ คนธรรมดาที่มีหัวใจอยากช่วยเหลือผู้คน ให้เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม

มนุษย์ต่างวัยเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อทำความรู้จักกับ “นักบริบาลชุมชน” คนธรรมดาที่มีหัวใจอยากช่วยเหลือคนป่วยไข้ในชุมชน ให้เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม พวกเธอ มุ่งมั่นอบรม หาความรู้ผ่านโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิเอสซีจีร่วมกับมูลนิธิแพทย์ชนบท ซึ่งมูลนิธิเอสซีจี ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ทุนการสร้าง ‘นักบริบาลชุมชน’ ให้ออกมาทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของชาวบ้าน ผู้สูงวัย ผู้ป่วย ผู้พิการ เสมือนคนในครอบครัว และนอกจากนั้นพวกเขายังส่งต่อความรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันมีนักบริบาลชุมชนในโครงการฯ กว่า 30 คน ในอำเภอน้ำพอง และอำเภออุบลรัตน์ ดูแลชาวบ้านรวมแล้วกว่า 2,000 ครอบครัว โดยมีเป้าหมายปลายทางคือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ