‘ในวันที่ต้องทำหน้าที่ลูก’ ชวนฟังประสบการณ์ ในวันที่พ่อแม่เจ็บป่วยและเราต้องทำหน้าที่ลูก

วันที่เราเติบโตขึ้น คือวันที่พ่อแม่แก่ลง

ไม่ช้าก็เร็ว วันที่เราต้องสลับหน้าที่กันจะมาถึง

จากคนที่เคยดูแลเรา จะกลายมาเป็นคนที่เราต้องดูแล

มนุษย์ต่างวัยชวนฟังประสบการณ์ ในวันที่พ่อแม่เจ็บป่วยและเราต้องทำหน้าที่ลูก

“การที่มันเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น เราเหมือนถูกชกแล้วล้มตึงลงไปเลย เพราะไม่เคยเตรียมพร้อมมาก่อน”

พาย-ภาริอร วัชรศิริ ดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงเป็นเวลา 11 ปี

“ในวันที่เขายังไม่ป่วย เราก็คิดว่าความรับผิดชอบของเราพอแล้ว”

ต่อ-ภัทราพร สังข์พวงทอง ดูแลพ่อที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง

“ตอนนั้นเรารู้สึกว่า เราจะทำได้ไหม”

เอ็ม-ปิยะวัตน์ แม็คอินไตย์ ดูแลพ่อและแม่ที่ป่วยหนักพร้อมกัน

เพราะเรารู้ว่าผู้ดูแลต้องการ

‘เพื่อน’ ที่จะให้ข้อมูล ความรู้ และคำปรึกษาที่จำเป็น

‘เพื่อน’ ที่จะให้กำลังใจในภาวะยากลำบาก

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งหวังเป็นต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนไทยทุกครอบครัวได้มีศักยภาพ เพื่อร่วมรักษา ฟื้นฟู ดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพรัก รวมถึงสร้างความพร้อมในการดูแลตัวเองและคนรอบข้างต่อไปในวันข้างหน้า

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ผ่าน “ศิริราชมูลนิธิ” ได้ทาง

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-06044-4

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-4-57906-4

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 063-3-16546 -7

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ