ปรับมุมมองใหม่ต่อวัยสูงอายุ “ผู้สูงวัยต้องแข็งแรง – เดินได้ – และรู้จักตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง”

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และอีกไม่นานจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุดโจทย์สำคัญของสังคมไทยคือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่จำเป็นต้องอ่อนแอ หรือเป็นภาระแก่ลูกหลานเสมอไป

รศ. ดร. พญ.พจมาน พิศาลประภา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชและศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช – สมุทรสาคร (SiSKN) จะมาเล่าให้ฟังถึงความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงวัยไทยดูแลตนเองและมีสุขภาพกาย-สุขภาพใจที่แข็งแรง

“ขณะนี้ศิริราชได้พยายามผลักดันให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม รวมถึงเตรียมทรัพยากรทั้งด้านสถานที่และกำลังคนเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยและคนทุกวัยก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้เริ่มเปิด “ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช – สมุทรสาคร” ซึ่งเป็นศูนย์บริการเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงวัยแห่งใหม่ที่เปิดดำเนินการในช่วงต้นปี 2567 นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ต้นแบบแห่งการฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจรที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย

“วันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มของศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช – สมุทรสาคร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้คนไทยได้ตระหนักว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่ผู้สูงอายุทุกคนจะต้องดูแลสุขภาพตนเองก่อน โดยยังไม่ต้องหวังพึ่งพาลูกหลาน และปรับเปลี่ยนวิธีคิด ว่าการเป็นผู้สูงวัยนั้นจะต้องแข็งแรงด้วยตนเอง ต้องเดินได้ และต้องตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

“ที่ศูนย์บริการแห่งนี้ จะมีบริการตั้งแต่การตรวจคัดกรองโรค ตรวจว่ามีสิ่งใดในตัวผู้สูงอายุที่ผิดปกติ เพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษาได้แต่เนิ่น ๆ และเมื่อถึงเวลาที่ป่วยก็จะได้มานอนโรงพยาบาลด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่รุนแรงจนเกินไป และถ้ายังไม่พร้อมกลับบ้าน เราก็จะมีวอร์ด Intermediat Care สำหรับผู้ป่วยระยะกลางให้ได้ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ และที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมให้ญาติและผู้สูงวัย เพื่อให้กลับบ้านได้โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนจนต้องกลับมานอนโรงพยาบาลใหม่อีกครั้ง”

“คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์ฯของเรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างโมเดลการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัยนี้ ให้เป็นโมเดลต้นแบบแก่ทุกจังหวัดในสังคมไทย เพื่อดูแลผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่ยังไม่ป่วย ให้ได้ตระหนักรู้ถึงการดูแลสุขภาพและการเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรง และมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขกับครอบครัว

“เรามีความมั่นใจในความเชี่ยวชาญของเราว่าบุคลากรของเราจะใช้องค์ความรู้ที่มี มาบริการผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถ รวมถึงเรามีความตั้งใจที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในเมืองและนอกเมืองของจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งจังหวัดที่ใกล้เคียงได้อย่างแน่นอน”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช – สมุทรสาคร ช่วงเริ่มเปิดดำเนินการ (Soft Opening) สำหรับผู้ป่วยนอก โดยรับเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เเละนัดหมายเท่านั้น เปิดให้บริการคลินิกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เเบบครบวงจร, คลินิกผู้สูงอายุ และคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ

โดยเปิดบริการผู้ป่วยนอก ณ อาคาร D ชั้น 1 เวลาทำการ 07.00 – 12.00 น. ณ ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเเละนัดหมาย โทร. 034-484103 (เวลา 08.00 – 12.00 น.)

Facebook : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

Credits

Author

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ