สงครามระหว่างวัย ปรากฏการณ์แบ่งแยกคนในสังคม

     จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ “วัย” ถูกใช้ตัดสินความคิดของคนรุ่นเก่า – คนรุ่นใหม่ “สงครามระหว่างวัย” ปรากฏการณ์แบ่งแยกคนในสังคม

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ