คุยกับแกะดำทำธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจในสังคมสูงวัย

เมื่อมองปรากฏการณ์ “สังคมสูงวัย” ผ่านสายตาคนต่างวัย ต่างอาชีพ เราก็คงจะได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย “นักประชากรศาสตร์” อาจจะมองเรื่องฐานประชากร ที่กำลังกลับหัว เพราะผู้สูงวัยมีจำนวนมากขึ้น  สวนทางกับจำนวนเด็กเกิดใหม่ “นักการเงิน” ก็มองเรื่องการวางแผน ทางการเงินเพื่อการเกษียณ “สถาปนิก” ก็มองเรื่องการออกแบบ บ้านและเมืองให้เหมาะกับผู้สูงวัย “หมอ” ก็มองเรื่องสุขภาพ ทำอย่างไร ให้สูงวัยอย่างแข็งแรง สุขภาพดี

มนุษย์ต่างวัย ก็มองเรื่องของทัศนคติ และการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย ต่างเจน แล้วในสายตาของ “นักการตลาด” ล่ะ มองสังคมสูงวัยอย่างไรบ้าง

มนุษย์ต่างวัย คุยกับ แกะดำทำธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ได้ทำการสำรวจหา “โอกาส” ใหม่ ๆ ที่จะมาถึงพร้อมกับ ปรากฏการณ์ “สังคมสูงวัย”

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ