ต่างวัยหัวใจอาสา

watch : GENERATION GAP


         ชวนชมเรื่องราวดีๆ กับการทำงานของอาสาสมัครต่างวัย ที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ณ สถาบันประสาทวิทยาเหล่าอาสาสมัครในเครือข่ายพุทธิกา ที่มีอายุต่างกันตั้งเเต่ 15 ปี ไปจนถึง 69 ปี ต้องทำงานร่วมกันในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ เข้ามาไม่น้อยกว่า 1,000 คนต่อวัน

        แต่แม้จะวัยต่างกัน แต่สิ่งที่คิดเหมือนกัน คือ 'การช่วยเหลือ' ให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกมากที่สุดเมื่อมีเป้าหมายคือการให้ เรื่องวัยจึงไม่ใช่ปัญหา 

RELATED