โรงเส้นหมี่ชอเฮง โรงงานผลิตเส้นหมี่ที่ไม่มีวันเกษียณ

26 มิถุนายน 2562 | watch : WORK & BUSINESS


บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด โรงงานผลิตเส้นหมี่เก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 1 ศตวรรษ แต่กลับมีวิสัยทัศน์สุดล้ำ นั่นคือไม่มีเกษียณอายุพนักงาน!!! จึงทำให้โรงงานแห่งนี้มีพนักงาน ที่มีอายุ 60 หรือถึง 70 ปี ที่ยังสามารถทำงานได้มากถึง 83 คน อะไรที่ทำให้บริษัทฯ อายุเฉียด 100 ปีแห่งนี้ มีแนวคิดสุดล้ำรับกับสังคมสูงวัยที่กำลังมาถึง เจ้าของธุรกิจมีหลักคิดอย่างไรกับคนสูงวัย แล้วเขาทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างไร คลิปนี้ มีคำตอบสำหรับทุกคน 

RELATED