บริษัท โรงเส้นหมี่ ชอเฮง จำกัด โรงงานผลิตเส้นหมี่เก่าแก่ ที่ไม่มีวันปลดเกษียณพนักงาน

watch : WORK & BUSINESS


        บริษัท โรงเส้นหมี่ ชอเฮง จำกัด โรงงานผลิตเส้นหมี่เก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 1 ศตวรรษ แต่กลับมีวิสัยทัศน์สุดล้ำ นั่นคือไม่มีเกษียณอายุพนักงาน

        จึงทำให้โรงงานแห่งนี้มีพนักงานที่มีอายุ 60 หรือถึง 70 ปี ที่ยังสามารถทำงานได้มากถึง 83 คน

        อะไรที่ทำให้บริษัทฯ อายุเฉียด 100 ปีแห่งนี้ มีแนวคิดสุดล้ำรับกับสังคมสูงวัยที่กำลังมาถึง

        เจ้าของธุรกิจมีหลักคิดอย่างไรกับคนสูงวัย?

        แล้วเขาทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างไร?

        คลิปนี้ มีคำตอบสำหรับทุกคน 

RELATED