ชวนคุยกับ 'ต่อ' อดีตพิธีกรรายการ 'กบนอกกะลา' เรื่องการวางแผนชีวิตเพื่อรับมือในวันที่พ่อแม่ป่วย

watch : LIVING & HEALTH

ชวนลูกๆ ทุกท่าน ฟังเรื่องราวของ 'ต่อ' อดีตพิธีกรรายการกบนอกกะลา ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ตรง พร้อมแนะวิธีการวางแผนชีวิต เพื่อรับมือในวันที่พ่อแม่ป่วยและเราเองยังต้องทำงานไปด้วย 

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED