คุยกับ 'ต่อ' กบนอกกะลา เรื่องการวางแผนชีวิต เพื่อรับมือในวันที่พ่อแม่ป่วย

20 พฤษภาคม 2562 | watch : LIVING & HEALTH


ชวนลูก ๆ ทุกท่าน ฟังเรื่องราวของ 'พี่ต่อ' กบนอกกะลา ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ตรง พร้อมแนะวิธีการวางแผนชีวิต เพื่อรับมือในวันที่พ่อแม่ป่วย และเราเองยังต้องทำงานไปด้วย 

RELATED