ชวนคุยกับ 'ต่อ' อดีตพิธีกรรายการ 'กบนอกกะลา' เรื่องการวางแผนชีวิตเพื่อรับมือในวันที่พ่อแม่ป่วย

watch : LIVING & HEALTH


        ชวนลูกๆ ทุกท่าน ฟังเรื่องราวของ 'ต่อ' อดีตพิธีกรรายการกบนอกกะลา ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ตรง พร้อมแนะวิธีการวางแผนชีวิต เพื่อรับมือในวันที่พ่อแม่ป่วยและเราเองยังต้องทำงานไปด้วย 

RELATED