ดอยปู่หมื่น จากแหล่งปลูกฝิ่นสู่ไร่ชาและชุมชนต้นแบบจัดการน้ำยั่งยืน

พลิกแดนฝิ่น..สู่ถิ่นชา

คืนผืนป่าดอยปู่หมื่น

กว่าจะมีทุกวันนี้…. จากแหล่งปลูกฝิ่น ที่เต็มไปด้วยปัญหาน้ำหลาก น้ำแล้ง น้ำดื่ม และเชื้อโรคที่มากับน้ำ

โชคดีที่ชุมชนแห่งนี้ .. ได้สานต่อคำสอนพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ให้รู้รักสามัคคี และช่วยกันพัฒนาพื้นที่ทำกิน ให้มีดิน น้ำ ป่าอุดมสมบูรณ์ จนสามารถพลิกไร่ฝิ่นสู่ไร่ชา เป็นชุมชนต้นแบบจัดการน้ำยั่งยืน

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ