ดอยปู่หมื่น จากแหล่งปลูกฝิ่นสู่ไร่ชาและชุมชนต้นแบบจัดการน้ำยั่งยืน

watch : CONTENT PARTNERSHIP

พลิกแดนฝิ่น..สู่ถิ่นชา

คืนผืนป่าดอยปู่หมื่น

กว่าจะมีทุกวันนี้…. จากแหล่งปลูกฝิ่น ที่เต็มไปด้วยปัญหาน้ำหลาก น้ำแล้ง น้ำดื่ม และเชื้อโรคที่มากับน้ำ

โชคดีที่ชุมชนแห่งนี้ .. ได้สานต่อคำสอนพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ให้รู้รักสามัคคี และช่วยกันพัฒนาพื้นที่ทำกิน ให้มีดิน น้ำ ป่าอุดมสมบูรณ์ จนสามารถพลิกไร่ฝิ่นสู่ไร่ชา เป็นชุมชนต้นแบบจัดการน้ำยั่งยืน 

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED