"ไปทุกที่ไม่มีปฏิเสธผู้โดยสาร ทอนทุกบาทคิดตามมิเตอร์" สโลแกนรับลูกค้าของคุณลุงทองชุบ สาริการินทร์ แท็กซี่อายุ 77 ปี

15 กรกฎาคม 2562 | watch : INSPIRATION


        แท็กซี่แบบนี้ก็มีด้วยเหรอ? ของหายได้คืน ไปทุกที่ไม่มีปฏิเสธผู้โดยสาร ทอนทุกบาทคิดตามมิเตอร์ สุภาพเรียบร้อย

        คุณลุง ทองชุบ สาริการินทร์ แท็กซี่ อายุ 77 ปี ที่ตัดสินใจเลือกอาชีพแท็กซี่ ในวัยหลังเกษียณ ด้วยสโลแกน บริการด้วยใจ ไม่หยุดเรียนรู้ ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ และใช้โซเชียลมีเดีย เพราะวัยเก๋าไม่จำเป็นต้องอยู่ในโลกเก่าๆ เสมอไป 

RELATED