คุยเรื่องความเปลี่ยนแปลงโลกหลังโควิด-19 ที่เด็กจบใหม่ต้องรู้

21 พฤษภาคม 2563 | watch : SOCIAL

ใคร ๆ ก็ว่าเป็นเด็ก Gen Z อยู่ยาก พอถึงวัยทำงานก็เจอกับวิกฤตโควิด-19

มนุษย์ต่างวัย ชวน มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่คุยเรื่องความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานที่จะเปลี่ยนไปหลังยุคโควิด-19 ว่าอะไรคือสิ่งที่เด็กจบใหม่ต้องปรับตัว อะไรคือความท้าทายใหม่ที่ต้องเตรียมพร้อม อะไรคือทักษะที่ควรมี เพื่อเปลี่ยนความ “อยู่ยาก” ให้เป็น “อยู่รอด” ไม่ว่าจะกี่วิกฤตก็ตาม 

RELATED