สวัสดีวันจันทร์

watch : SOCIAL

คุณเป็นหนึ่งคนที่ได้รับข้อความนี้ทุกเช้าหรือเปล่า ถ้าได้รับ... คุณรู้สึกอย่างไร? และคุณเคยตั้งคำถามไหมว่า "ส่งมาทำไม?"

ค้นหาคำตอบไปพร้อมกัน

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED