สงครามระหว่างวัย ปรากฏการณ์แบ่งแยกคนในสังคม

watch : SOCIAL


        จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ "วัย" ถูกใช้ตัดสินความคิดของคนรุ่นเก่า - คนรุ่นใหม่ "สงครามระหว่างวัย" ปรากฏการณ์แบ่งแยกคนในสังคม

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED