สงครามระหว่างวัย

23 เมษายน 2562 | watch : SOCIAL


จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ "วัย" ถูกใช้ตัดสินความคิดของคนรุ่นเก่า - คนรุ่นใหม่ "สงครามระหว่างวัย" ปรากฏการณ์แบ่งแยกคนในสังคม

RELATED