มุมมองของคนต่างเจนฯ ต่อบัตรเครดิต

watch : CONTENT PARTNERSHIP


“บัตรเครดิต” เครื่องมืออำนวยความสะดวกทางการเงิน หรือเครื่องมือก่อหนี้

มนุษย์ต่างวัย ชวนคุยกับ 'ปีเตอร์' พิชัย งามวุฒิบาล Gen X ผู้ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทางการเงิน และ 'พลอย' นันท์นภัส โอดคง Gen Y ที่ใช้บัตรฯ เปย์ให้ตัวเองโดยใช้เงินในอนาคต สมัครง่าย ใช้คล่อง โปรโมชั่นแรง รู้ทันกลยุทธ์ยั่วใจทางการตลาด เพื่อไม่ตกเป็นทาสบัตรเครดิต 

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED