มุมมองของคนต่างเจนฯ ต่อบัตรเครดิต

6 มกราคม 2563 | watch : SOCIAL


“บัตรเครดิต” เครื่องมืออำนวยความสะดวกทางการเงิน หรือเครื่องมือก่อหนี้

มนุษย์ต่างวัย ชวนคุยกับ 'ปีเตอร์' พิชัย งามวุฒิบาล Gen X ผู้ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทางการเงิน และ 'พลอย' นันท์นภัส โอดคง Gen Y ที่ใช้บัตรฯ เปย์ให้ตัวเองโดยใช้เงินในอนาคต สมัครง่าย ใช้คล่อง โปรโมชั่นแรง รู้ทันกลยุทธ์ยั่วใจทางการตลาด เพื่อไม่ตกเป็นทาสบัตรเครดิต 

RELATED