ขัดแย้งอย่างก้าวหน้า เห็นต่างอย่างเคารพ

21 กรกฎาคม 2563 | watch : SOCIAL


        มนุษย์ต่างวัย ชวนคุยกับ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักวิชาการด้านสันติวิธี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงการอยู่บนความขัดแย้งอย่างไรไม่ให้แตกหัก ขัดแย้งกันอย่างไรเพื่อนำไปสู่การก้าวหน้า ท่ามกลางการชุมนุมทางการเมือง ที่วัยกลายเป็นปรากฎการณ์ในการ แบ่งขั้วทางการเมือง ระหว่างคนรุ่นเก่า และคนรุ่นใหม่ 

RELATED