ลุงมานะ มั่งสกุล พนักงานรักษาความปลอดภัย ไอดอล 'วางแผนปลดหนี้ก่อนเกษียณ'

watch : SOCIAL

คนไทยกว่า 31.3% ไม่มีเงินใช้หลังเกษียณ อีก 53% มีเงินใช้หลังเกษียณไม่ถึง 2 แสนบาท 

ลุงมานะ มั่งสกุล อายุ 63 ปี พนักงานรักษาความปลอดภัย เคยเป็นหนี้เกือบล้าน ทั้งหนี้บ้าน รถ บัตรเครดิต แต่ตอนนี้ลุงมีเงินเก็บ 2 ล้าน เพราะวางแผนปลดหนี้ทุกอย่างก่อนเกษียณ 5 ปี!

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED