วางแผนปลดหนี้ก่อนเกษียณ

19 สิงหาคม 2562 | watch : SOCIAL

 
คนไทยกว่า 31.3% ไม่มีเงินใช้หลังเกษียณ อีก 53% มีเงินใช้หลังเกษียณไม่ถึง 2 แสนบาท 

ลุงมานะ มั่งสกุล อายุ 63 ปี พนักงานรักษาความปลอดภัย  เคยเป็นหนี้เกือบล้าน ทั้งหนี้บ้าน รถ บัตรเครดิต แต่ตอนนี้ลุงมีเงินเก็บ 2 ล้าน  เพราะวางแผนปลดหนี้ทุกอย่างก่อนเกษียณ 5 ปี!

RELATED