ทำไมอายุ 40 ปี ความสุขน้อยลง? ฟังนักจิตวิทยาเล่า 'ภาวะวิกฤตวัยกลางคน'

watch : SOCIAL

พออายุจะใกล้ 40 ทำไมรู้สึกมีความสุขน้อยลง เครียด สับสน เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ยังไม่สำเร็จ เคยรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมครับ

มนุษย์ต่างวัย ชวนมาฟังนักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ เล่า "ภาวะวิกฤตวัยกลางคน" คืออะไร

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED