Youngfolks แบรนด์รองเท้าที่เติมเต็มคำว่า “ครอบครัว”

“สิ่งที่ดีที่สุดของการกลับมาทำงานที่บ้าน คือช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัว ได้รู้จักพ่อแม่ตัวเอง”

มนุษย์ต่างวัยได้ไปพูดคุยกับ เม้ง-ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์ หนึ่งในทายาทรุ่นที่สามแห่งโรงงานรองเท้าหนัง ‘บักเซ้ง’

แม้ว่าพ่อจะไม่เคยบอกให้ลูกๆ ต้องมาสานต่อธุรกิจของครอบครัว และมองว่าธุรกิจรองเท้าเป็นงานหนัก แต่เมื่อถึงวันที่พ่อป่วย ทำให้ลูกๆ นึกถึงการกลับมาทำในสิ่งที่พ่อรักและอยู่กับมันมาทั้งชีวิต นั่นก็คือ “การทำรองเท้า” . สามพี่น้องได้กลับมาร่วมกันสร้างธุรกิจครอบครัวขึ้นมาอีกครั้ง ร่วมกับเหล่าอาจารย์ช่างทำรองเท้าฝีมือชั้นครู เพื่อสร้างรองเท้าที่เป็นแบรนด์ของครอบครัว ในชื่อ “Youngfolks”

แม้ว่าวันนี้ “พ่อ” ผู้เป็นทุกอย่างของครอบครัวและโรงงานรองเท้าได้จากไปแล้ว แต่ช่วงเวลาที่ได้กลับมาทำรองเท้าด้วยกัน พูดคุยกันถึงเรื่องราวในอดีต คือช่วงแห่งความสุขของพ่อที่ลูกๆ สัมผัสได้ และเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่า มีความหมาย และจะอยู่ในใจของทุกคนในครอบครัวตลอดไป

Credits

Authors

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ