กาแฟบ้านกองกาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ต้นแบบกาแฟสร้างป่า

“บ้านกองกาย กาแฟที่ช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิต จนทำให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นกว่า 153 ไร่”

มนุษย์ต่างวัยพาทุกคนเดินทางไปที่บ้านกองกาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ หนึ่งในพื้นที่ที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่เคยมีปัญหาหมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านพยายามหาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่ปลูกแล้วเกื้อกูลไปกับผืนป่า แต่กลับถูกคนบางกลุ่มเข้ามาหลอกลวงให้ลงทุนซื้อต้นกล้ากาแฟ แต่ไม่ให้ความรู้ด้านการปลูก จนทำให้หลายครอบครัวกลายเป็นหนี้เป็นสิน

กระทั่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านเปลี่ยนวิธีการผลิตจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่การปลูกกาแฟเพื่อคืนพื้นที่ป่า เป็นการสนับสนุนที่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ใช่แค่นำกล้าพันธุ์มาให้ชาวบ้านแล้วจบ แต่ยังถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการปลูก การเก็บเกี่ยว เรื่อยไปจนถึงการหาตลาดมารองรับ และนำผลผลิตเข้าสู่ช่องทางการขาย จนกลายเป็นแบรนด์กาแฟของชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้โดยการใช้ความจริงใจและความจริงจังในการทำงาน

ปัจจุบันบ้านกองกายเปลี่ยนพื้นที่ป่าที่เป็นเขาหัวโล้นจาก 40% จนเหลือเพียง 26% มีพื้นที่ปลูกกาแฟกว่า า 153 ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านปีละกว่าหนึ่งล้านบาท และยังสามารถพัฒนากาแฟให้มีคุณภาพ จนสามารถแข่งขันได้อันดับที่ 4 ของประเทศอีกด้วย

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ