คู่หูนักปีนเสาไฟฟ้าแรงสูง ต่างเจนฯ กับภาระกิจสูงกว่าตึก 20 ชั้น กระแสไฟฟ้าแรงดัน 500,000 โวลต์

“การทำงานของทีมบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. ต้องอาศัยพลังความแข็งแรงของคนรุ่นใหม่ และประสบการณ์ของคนรุ่นเก่ามารวมกัน โดยมีเป้าหมาย คือคนไทยต้องมีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง”

มนุษย์ต่างวัยพาไปพูดคุยกับอาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา นั่นก็คือทีมบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือช่างสาย Hotline ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อาชีพนี้ต้องใช้ทั้งความสามารถและประสบการณ์สูงเนื่องจากต้องทำงานบนที่สูงกว่า 22 เมตร และกระแสไฟฟ้าแรงดัน 500,000 โวลต์ ภารกิจนี้จึงต้องอาศัยทั้งความสามัคคี พลังแรงกาย และประสบการณ์ในการทำงานของคนทั้ง 2 เจนฯ

กฟผ. จึงมีความตั้งใจสร้างทีมงานที่ประกอบไปด้วยคน 2 เจเนอเรชัน ที่มีทั้งพละกำลัง ไอเดียจากคนรุ่นใหม่ และประสบการณ์ของคนรุ่นใหญ่ ให้สามารถทำงานได้อย่างสอดประสานกัน และนี่คืออีกหนึ่งองค์กรที่มองเห็นว่าการทำงานของคนต่างเจนฯ นั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงและมีประสิทธิภาพได้ หากเปิดใจและพร้อมเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ