“ดื่ม ดม อม นวด”4 นวัตกรรมเลิกบุหรี่จากนักวิจัยไทย

“สมุนไพรส่วนใหญ่จะไปลดความอยาก พอไปสูบบุหรี่จะไม่อร่อย เราเป็นประเทศที่เก่งเรื่องสมุนไพรอยู่แล้ว นวัตกรรมนี้จึงมุ่งให้ทุกคนเข้าถึงอย่างครอบคลุม”

มนุษย์ต่างวัยชวนมารู้จักกับโครงการค้นหาและพัฒนานวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ จากฝีมือนักวิจัยไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

พร้อมปักหมุดความสำเร็จที่บ้านเขาวงพระจันทร์ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โดยอาศัย 4 นวัตกรรมที่เป็นตัวช่วยสำคัญ ทั้งแบบ ดื่ม ดม อม นวด เพื่อให้คนไทยมีทางเลือกที่ชอบ คำตอบที่ใช่ ในการบอกลาบุหรี่อย่างได้ผลมากขึ้น บวกกับพลังความเข้มแข็งจากทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ที่ช่วยให้คำแนะนำและกำลังใจ ในการติดตามผลอย่างใกล้ชิด

มาเริ่ม “ลด ละ เลิก” บุหรี่ด้วยกัน ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมนี้ พวกเขาทำได้ คุณก็ทำได้

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ