Bakery Hut ขนมไหว้พระจันทร์สูตรอาม่าที่ลูกหลานนำมาสร้างสรรค์ใหม่จนมีไส้กว่า 100 แบบ

“เมื่อตอนเด็ก ๆ อาม่าเป็นคนทำขนมไหว้พระจันทร์ส่งออกไปขายต่างประเทศ เราเห็นตั้งแต่เด็ก แต่ตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งใจหรือสนใจทำ แต่ตอนนี้เหมือนชะตาลิขิตเรากลับมาสานต่อมันอีกครั้ง ”

เทศกาลไหว้พระจันทร์ใกล้จะมาถึง มนุษย์ต่างวัยพาไปรู้จักกับแบรนด์ขนมไหว้พระจันทร์ Bakery Hut   ของคุณพรนรินทร์ สัตยาพันธุ์ อายุ 62 ปี ร้านทำ ขนมไหว้พระจันทร์ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่รุ่นอาม่าส่งต่อมาสู่รุ่นลูกและหลาน โดยในยุคแรกเป็นขนมสูตรโบราณดั้งเดิมไส้เม็ดบัว โหงวยิ้ง (ธัญพืช 5 อย่าง)

“ตอนแรกเราไม่ได้ ยึดอาชีพ ทำขนมไหว้พระจันทร์ เพราะไม่ชอบการทำขนม จึงไปทำอาชีพช่างเสริมสวย เพราะรู้สึกว่าทำขนมแล้วไม่ได้แต่งตัวสวย แต่สุดท้ายเหมือนชะตาลิขิตให้กลับมาทำขนมไหว้พระจันทร์อีกครั้ง”

การ ย้อน กลับมาทำขนมครั้งนี้ ทาง Bakery Hut ได้สร้างสรรค์ไส้แบบใหม่ขึ้นมา เช่น ไส้แบล็คทรัฟเฟิล ไส้อเมริกาโน่ลำไย ไส้ชานมไข่มุกไต้หวัน จนวันนี้มีจำหน่ายมากกว่า 100 ไส้ และมีลูกชาย สุวิธาน สัตยาพันธุ์ อายุ 34 ปี เข้ามาช่วยสานต่องานเพื่อพัฒนาขนมโฮมเมดเล็ก ๆ สู่ขนมที่สามารถขึ้นห้างชื่อดังได้

Credits

Authors

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ