ตอบคำถามทำไมต้องฉีดวัคซีนเข็ม 3

จริงไหมโควิดใกล้จบ ?

สายพันธุ์โอมิครอนไม่อันตราย ?

ฉีดวัคซีนเพียง 2 เข็มก็น่าจะเพียงพอ ?

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอน ติดง่าย แพร่กระจายเร็ว จนแพร่ระบาดในวงกว้าง ร ายงานจาก กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 ระบุว่า อัตราผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว รวมถึงกลุ่มที่ยังรับวัคซีนโควิด-19 ไม่ครบ

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือวัคซีนเข็มที่ 3 มีความจำเป็นแค่ไหนโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุและครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุในบ้าน มนุษย์ต่างวัยชวนฟังข้อมูลที่น่าสนใจ รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตัวเพื่อดูแลตัวเองและคนที่เรารักอย่างถูกวิธี กับ นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและรองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร

เพื่อให้พ่อแม่ ผู้สูงอายุ และลูกๆ หลานๆ ใช้ชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันอย่างมั่นใจ ปลอดภัย และมีความสุข โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่สมาชิกครอบครัวกลับมาอยู่กันอย่างพร้อมหน้า

คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ครับ

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ