คุยเรื่องมาตรฐานกองทุนสุขภาพไทย ลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียม

เวลาเจ็บป่วย คุณใช้กองทุนสุขภาพไหนในการดูแลค่ารักษาพยาบาล ถ้าเป็นข้าราชการ มีกองทุนสวัสดิการข้าราชการดูแล ที่พร้อมจ่ายครบ จบทุกโรค

ส่วนมนุษย์เงินเดือน ใช้กองทุนประกันสังคม ที่เราต้องจ่ายสมทบ โดยหักจากเงินเดือน แต่บางคนบ่นว่า บริการได้ไม่คุ้มเงินที่เสียไป แต่ถ้าเป็นชาวบ้านที่ไมได้อยู่ใน 2 ระบบข้างบน เราก็พึ่งพากองทุนหลักประกันสุขภาพ หรือบัตรทอง ที่บางคนบอกว่าระบบดี แต่รอคิวยาว จนเกิดคำถามที่ว่า ทำไมกองทุนสุขภาพทั้ง 3 ระบบของไทย ถึงเหลื่อมล้ำ และไม่ใช้มาตรฐานเดียวกัน

มนุษย์ต่างวัยคุยกับคุณสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล รองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อหาคำตอบว่า ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมและทำอย่างไรให้กองทุนสุขภาพไทย ลดความเหลื่อมล้ำและมีมาตรฐานเดียวกัน

สภาองค์กรของผู้บริโภค

Facebook : https://bit.ly/3L2eDPw

Website : https://bit.ly/3RyE3H1 

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ