‘ดุสิตบาร์เบอร์’ ร้านตัดผมคู่ชายไทยย่านบางรัก อาชีพสุดคลาสสิคที่อยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

มนุษย์ต่างวัยพาย้อนบรรยากาศไปในร้านบาร์เบอร์ยุคเก่า พูดคุยกับบรรดาช่างสูงวัยในร้าน ‘ดุสิตบาร์เบอร์’ ร้านบาร์เบอร์ในตำนาน ที่อยู่คู่บางรักมากว่าครึ่งทศวรรษ ช่างแต่ละคนล้วนสั่งสมประสบการณ์ช่างมากว่า 50 ปี ที่ผ่านประสบการณ์ ตัดผมมาแล้วเป็นหมื่นๆ หัว

Credits

Authors

  • ฑิตฐิตา ธงปราริน

    Creativeมนุษย์ที่เติบโตมาอย่างดีด้วยกับข้าวยายสอิ้ง การ์ตูนญี่ปุ่น เพลง และแมว

  • บุญทวีกาญน์ แอ่นปัญญา

    Cameramanเดินให้ช้าลงสักหน่อย ค่อยๆ มองเห็นความสวยงามข้างทาง

  • พนา นวภัทรเมธากุล

    Editorการตัดต่อคือการเลือกสิ่งที่สำคัญ และตัดออกสิ่งที่ไม่จำเป็นออก ชีวิตก็เช่นเดียวกัน เราต้องเลือกสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข และเลือกทิ้งในสิ่งที่ทำให้เราเศร้าหรือทำให้เราโกรธ

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ