เพราะโอกาสคือการส่งต่อ จากอดีตนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสู่ครูอาสา

ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่เคยได้รับโอกาส และใช้โอกาสนั้นนำพาชีวิตก้าวไปสู่ความสำเร็จ แต่ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังต้องการโอกาสเช่นเดียวกัน คุณจะทำอย่างไร?

ติ๊ดตี่-นพปฎล เจือจุ้ย อายุ 24 ปี อดีตนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เขาเคยเป็นหนึ่งในเด็กที่ขาดโอกาส โชคดีเขาได้รับทุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาได้รับโอกาสทางการศึกษา

“เมื่อได้รับโอกาสนั้นมา จึงอยากที่จะส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่น”

เขาเลือกที่จะมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านโป่งลึก ชายแดนไทย-พม่า ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลเดินทางเข้าออกลำบากเพื่อเป็นครูอาสา ส่งต่อความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ ที่ขาดแคลน

‘มนุษย์ต่างวัย’ ชวนฟังเรื่องราวการส่งต่อ ที่จะทำให้คุณเห็นถึงคุณค่าของคำว่า “โอกาส” และพร้อมที่จะส่งมอบโอกาสดี ๆ ให้กับผู้อื่นต่อไป

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ