ลุงมานะ มั่งสกุล พนักงานรักษาความปลอดภัย ไอดอล ‘วางแผนปลดหนี้ก่อนเกษียณ’

คนไทยกว่า 31.3% ไม่มีเงินใช้หลังเกษียณ อีก 53% มีเงินใช้หลังเกษียณไม่ถึง 2 แสนบาท

ลุงมานะ มั่งสกุล อายุ 63 ปี พนักงานรักษาความปลอดภัย เคยเป็นหนี้เกือบล้าน ทั้งหนี้บ้าน รถ บัตรเครดิต แต่ตอนนี้ลุงมีเงินเก็บ 2 ล้าน เพราะวางแผนปลดหนี้ทุกอย่างก่อนเกษียณ 5 ปี!

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ