คุยกับ นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ นายแพทย์ประจำ wellness We Care center ถึงสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของประเทศไทย

มนุษย์ต่างวัย ชวนคุยกับ นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ แพทย์ประจำ wellness We Care center ถึงสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ว่าแต่ละระบบมั่นคงแค่ไหนที่จะฝากชีวิตไว้ มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร

การมีบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิราชการ เพียงพอหรือไม่ในการรักษาอาการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้น การทำประกันยังจำเป็นอยู่หรือไม่ หากอยากมีชีวิตที่ยืนยาว และเข้าถึงการรักษาที่ดีในวันข้างหน้า

Credits

Authors

  • นันท์นภัส โอดคง

    Authorครีเอทีฟตัวกลม อารมณ์ดี รักภูเขา หลงรัก จ.เชียงใหม่ ชอบการเดินทาง enjoy กับการกินอาหารท้องถิ่น สนุกกับการรู้จักคนใหม่ๆ อนาคตที่ฝันไว้สูงสุดคืออยากเป็นคนที่ถูกหวย

  • บุญทวีกาญน์ แอ่นปัญญา

    Cameramanเดินให้ช้าลงสักหน่อย ค่อยๆ มองเห็นความสวยงามข้างทาง

  • พนา นวภัทรเมธากุล

    Editorการตัดต่อคือการเลือกสิ่งที่สำคัญ และตัดออกสิ่งที่ไม่จำเป็นออก ชีวิตก็เช่นเดียวกัน เราต้องเลือกสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข และเลือกทิ้งในสิ่งที่ทำให้เราเศร้าหรือทำให้เราโกรธ

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ