ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุครบทุกมิติ

“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” กับการเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

คุยกับ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถึงบทบาทและความพร้อมในการเปิดให้บริการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

“คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรามีหน้าที่ในการดูแลรักษาคนไข้จำนวนมาก ผลิตหมอ และบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก รวมถึงสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยใหม่ ๆ จำนวนมาก แต่สิ่งที่เราเห็นว่ามีความสำคัญในขณะนี้คือ ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้ว ศิริราชฯ และคณะทำงานทุกฝ่ายมีความตั้งใจที่จะทำให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชแห่งนี้ เป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านกระบวนการรักษาโรคเฉียบพลันแล้ว เมื่อถึงจุดหนึ่ง ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลใหญ่แล้ว ให้มาอยู่ที่ศูนย์ฯ นี้เพื่อบำบัดฟื้นฟู ให้เขาพร้อมที่จะกลับไปสู่ชุมชน หรือบ้านที่มีลูกหลานคอยดูแลต่อ

“นอกจากนี้ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชจะเป็นศูนย์ที่คอยส่งเสริม ป้องกัน ช่วยให้ผู้สูงอายุ และก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ มีสุขภาพที่ดี เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นที่รักของสมาชิกในครอบครัวได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บจนต้องอยู่โรงพยาบาล

“วันนี้เราได้เริ่มดำเนินการเปิดศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชแล้วในระยะที่ 1 เป็นการเปิดแบบ Soft Opening ในช่วงแรกอาคารที่จะใช้ในการทำกายภาพบำบัด และตึกผู้ป่วยนอกยังไม่เสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เชื่อมั่นว่าอีกประมาณ 4 – 5 เดือนข้างหน้า จะสามารถรับคนไข้มาดูแลได้มากยิ่งขึ้น และมั่นใจอย่างยิ่งในเรื่องของบุคลากรของชาวศิริราชฯ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมมาหลายปีแล้ว ทั้งพยาบาล ทีมแพทย์ และทีมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเตรียมระบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภค, ระบบสารสนเทศ, ระบบยา, ระบบคลัง, และระบบเวชทะเบียนแบบเดียวกับที่ทำที่ศิริราชฯ ทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าถ้าเราย้ายทีมงานจากศิริราชฯ มาที่สมุทรสาครแล้ว เราพร้อมมากพอที่จะให้บริการ

“และที่สำคัญเราตั้งใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ ไปจนถึงนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้กับประชาชนคนไทยได้  มั่นใจว่าศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชแห่งนี้ จะสามารถช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุได้ครบทุกมิติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีหน่วยงานราชการและเอกชนที่จะมาดูงาน และเรายินดีอย่างยิ่งที่จะส่งต่อข้อมูลความรู้เพื่อเป็นผลดีต่อประชาชนคนไทยต่อไปในอนาคต”

ปัจจุบันศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เปิดให้บริการเฉพาะในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร อาคารผู้ป่วยใน 1 (อาคาร D) ซึ่งเป็นส่วนของการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ ส่วนบริการผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุ ส่วนผู้ป่วยใน จะเปิดให้บริการหอผู้ป่วยสำหรับดูแลผู้สูงอายุในระยะกลาง (Senior Wellness) ที่ต้องการการพื้นฟูและสร้างเสริมสมรรถนะหลังการผ่าตัด หรือหลังการเจ็บป่วยรุนแรง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ระดับหนึ่งก่อนกลับบ้าน

ระหว่างนี้ทางศูนย์ฯ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ (อาคาร C) ที่ได้รับเงินบริจาคการก่อสร้างจากมูลนิธิสุขุโม คาดว่าจะเปิดบริการได้เต็มรูปแบบ (Grand Opening) ในช่วงกลางปี 2567 นี้

Credits

Author

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ