คุยกับ นพ.อุดม คชินทร ในวันที่สถานการณ์โรคโควิด -19 ยังน่าเป็นห่วง เพื่อให้เราเข้าใจโรคอุบัติใหม่ชนิดนี้อย่างถูกต้อง

มนุษย์ต่างวัย คุยกับ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในวันที่สถานการณ์โรคโควิด -19 ยังน่าเป็นห่วง เพื่อให้เราเข้าใจโรคอุบัติใหม่ชนิดนี้ อย่างถูกต้อง พร้อมแนะแนวทางดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และหาคำตอบว่า อะไรคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ไปได้

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ