ทำไมอายุ 40 ปี ความสุขน้อยลง? ฟังนักจิตวิทยาเล่า ‘ภาวะวิกฤตวัยกลางคน’

พออายุจะใกล้ 40 ทำไมรู้สึกมีความสุขน้อยลง เครียด สับสน เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ยังไม่สำเร็จ เคยรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมครับ

มนุษย์ต่างวัย ชวนมาฟังนักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ เล่า “ภาวะวิกฤตวัยกลางคน” คืออะไร

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ