“รีวิว” ยืมอุปกรณ์การแพทย์ฟรี!

เพื่อนพึ่งพายามยากของคนในครอบครัวเมื่อเจ็บป่วย “ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน” บริการยืมอุปกรณ์การแพทย์ ฟรี  ตอบโจทย์ในยุคที่ค่าครองชีพสูง ที่นี่มีอุปกรณ์การแพทย์ให้ยืม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ทั้งเตียงนอน เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ เครื่องพ่นยา สำหรับผู้ประสบปัญหาทางการเงิน หรือผู้ที่เดือดร้อนจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์

บอกบุญสำหรับแฟนเพจมนุษย์ต่างวัย ผู้ที่อยากทำบุญช่วยเหลือ เพื่อให้มีคลังเครื่องมือแพทย์ ไว้บริการสำหรับผู้เดือดร้อน  สามารถบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ไม่ได้ใช้งานได้ที่ ธนาคารเครื่องมือแพทย์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จ.นนทบุรี

โทร 02-5022345 ต่อ 1086 หรือ 02 502 2320

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ