เปิดใจ 'ไคโงะไทย' ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่น ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

7 พฤษภาคม 2564 | watch : SERIES


มนุษย์ต่างวัย Talk เฉพาะกิจ

ชวนอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีอัตราผู้สูงวัยมากที่สุดในโลก

พวกเขาดูแลผู้สูงวัยกันอย่างไร?

โควิด-19 ส่งผลกระทบกับผู้สูงวัยอย่างไรบ้าง?

มาพูดคุยกับ "ไคโงะ" คุณชลลดา ฮิราโนะ นักบริบาลผู้สูงวัยชาวไทยที่ทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมากว่า 21 ปี ถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นกับผู้สูงวัย และอาชีพนักบริบาลผู้สูงวัยในเวลานี้ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

RELATED