คุณยายเอื้อนจิตร ผู้สานต่อ 'เกล็ดกะโห้' ขนมโบราณที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 100 ปี

watch : WORK & BUSINESS

“ทุกวันนี้ไม่มีใครรู้จักขนม “เกล็ดกะโห้” ยายเลยตั้งใจว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆ ให้เด็กรุ่นหลังๆได้รู้จักขนมโบราณอายุกว่า 100 ปี”

มนุษย์ต่างวัยพาไปทำความรู้จักกับ “คุณยายเอื้อนจิตร ไตละนันทน์” อายุ 83 ปี เจ้าของขนมเกล็ดกะโห้เจ้าสุดท้ายที่ยังขายอยู่

คุณยายได้สูตรทำขนม "เกล็ดกะโห้" มาจากต้นตระกูลฝั่งสามีคุณยาย ซึ่งตอนนั้นคุณยายต้องใช้วิธีครูพักลักจำสูตรอยู่เป็นปี เพราะคนโบราญจะหวงสูตรไม่สอนกันง่ายๆ แต่ด้วยความตั้งใจว่า อยากจะทำขนมเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงดูลูกๆ เลยทำให้คุณยายอดทนจำสูตรมาฝึกทำจนสำเร็จ และสามารถยึดอาชีพทำขนมเลี้ยงลูกจนจบปริญญาได้

สำหรับคุณยายวัยใกล้ 83 ขนมเกล็ดกะโห้จึงเป็นมากกว่าขนม แต่เป็นเสมือนเครื่องหมายความสำเร็จและความภาคภูมิใจของชีวิต

ปัจจุบันคุณยายยังทำขนมอยู่ เพื่อส่งต่อรสชาติขนมโบราณให้คนรุ่นหลานได้รู้จักโดยมี หลานสาวเข้ามาช่วยสนับสนุน ทำการตลาดออนไลน์ส่งขายไปทั่วประเทศ 

RELATED