เปิดคลังโมเดลกันดั้มของคุณหมอนักสะสม วัย 70 ปี ที่มีมากกว่า 1,000 ตัว สู่พิพิธภณฑ์ศิลปะ 'ห้องของเล่นนายพล'

watch : LIVING & HEALTH


        มนุษย์ต่างวัยพาไปรู้จัก 'พลเอก นายแพทย์ วิทยา ช่อวิเชียร' อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ วัย 70 ปี ที่หลงใหลในโมเดลกันดั้มจนนำมาสู่การเริ่มต้นประกอบและสะสมครั้งแรกในวัย 60 ปี

        คุณหมอใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 4-6 ชั่วโมง ในการต่อโมเดลกันดั้มแต่ละตัว ซึ่งช่วยให้คุณหมอได้ฝึกสมาธิระหว่างที่ใช้เวลาประกอบโมเดล ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา คุณหมอวิทยาประกอบโมเดลกันดั้มอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีโมเดลฯ ตัวการ์ตูนยอดฮิตสะสมถึง 1,000 ตัว ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นที่ผลิตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 กระทั่งรุ่นหายากที่มีการผลิตออกมาเพียง 120 ตัวทั่วประเทศญี่ปุ่น

        ปัจจุบันเหล่ากองทัพโมเดลกันดั้มถูกรวบรวมและจัดแสดงไว้ที่ห้องของเล่นนายพล พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 129 Art Museum เขาใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่รักการต่อโมเดลกันดั้มได้ไปเยี่ยมชม แต่มากกว่านั้นก็คือ โมเดลกันดั้มแต่ละตัวยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ และเยาวชนได้เห็นถึงกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ความละเอียด รอบคอบ เป็นขั้นเป็นตอนในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ 

RELATED