แมวบิน นักจัดระเบียบบ้าน อาชีพแนวใหม่ที่เยียวยาใจผ่านการจัดบ้าน

“อยากทำให้ทุกคนเห็นว่าการจัดบ้านให้เรียบร้อย ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นจริง ๆ ความสุขของการจัดบ้านไม่ได้มีแค่การทิ้งอย่างเดียว แต่มีการเก็บด้วย”

มนุษย์ต่างวัยพาไปพบกับนักจัดระเบียบบ้าน คุณอิม อิมยาดา เรือนภู่ เจ้าของเพจ “แมวบิน นักจัดระเบียบบ้าน” และธุรกิจใหม่คือการรับงานจัดระเบียบบ้าน ที่มาของธุรกิจสุดแปลกมาจากความรักและความชอบในการรอยากจัดบ้านของคุณอิม จึงอยากส่งต่อส่งต่อบ้านที่เป็นระเบียบให้กับคนอื่น ๆ เพราะเธอเห็นว่าบ้านที่เป็นระเบียบ ทำให้เราใช้ชีวิตง่ายและมีความสุขมากขึ้น

แมวบินนักจัดระเบียบบ้านไม่ได้แค่จัดบ้านสำหรับคนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังจัดบ้านสำหรับผู้ป่วยจิตเวช โรคซึมเศร้า ผู้ป่วยติดเตียงด้วย รวมไปถึงผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันเริ่มมีลูกค้าในวัยนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยมักชอบสะสมของ ไม่ทิ้งของเพราะความเสียดาย จนทำให้บางครั้งเกิดความขัดแย้งกับลูก ๆ หลาน แต่สิ่งที่แมวบินค้นพบก็คือ ในปัจจุบันเริ่มมีผุ้สูงอายุกลุ่มใหม่ที่คิดตรงกันข้าม นั่นก็คือการสละสิ่งของทิ้งเพื่อเตรียมตัวจากลาโลกนี้ไป รูปแบบการทำงานในปัจจุบันจึงไมใช่แค่การจัดบ้านเพื่อความเป็นระเบียบ แต่ยังหมายถึงการจัดบ้านเพื่อตอบโจทย์การมีชีวิตของลูกค้าในกลุ่มผุ้สูงอายุอีกด้วย

Credits

Authors

  • สุดธิดา นุ้ยโดด

    Authorชีวิตมันสั้น อย่ากินอาหารไม่อร่อย

  • พนา นวภัทรเมธากุล

    Editorการตัดต่อคือการเลือกสิ่งที่สำคัญ และตัดออกสิ่งที่ไม่จำเป็นออก ชีวิตก็เช่นเดียวกัน เราต้องเลือกสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข และเลือกทิ้งในสิ่งที่ทำให้เราเศร้าหรือทำให้เราโกรธ

  • บริภัทร บุญสวัสดิ์

    Cameramanหลงใหลผลลัพท์ในรอยยิ้มหวานเจี๊ยบจริงใจที่ส่งคืนกลับมา :)

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ