มนุษย์ต่างวัย Podcast EP.8 : คุยกับ กรุณา บัวคำศรี นักข่าวหญิงผู้เดินทางไปทั่วโลก

listen : มนุษย์ต่างวัย Podcast


มนุษย์ต่างวัย Talk กับ ประสาน อิงคนันท์ EP.8 : ชวนคุยกับ กรุณา บัวคำศรี ว่าอะไรที่หล่อหลอมให้เด็กบ้านนอกที่เติบโตมาใน อำเภออรัญประเทศ อำเภอเล็กๆ ติดชายแดนไทย-กัมพูชา กลายมาเป็นนักข่าวหญิงที่เดินทางไปเล่าเรื่องจากทั่วทุกมุมโลก  

ตอนอื่นๆ