เรื่องเล่าจากแชทไลน์ครอบครัว โดยศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

ทั้งความสุข ความทุกข์ ความคิดถึง ทุกความรู้สึกล้วนส่งต่อผ่านไลน์

ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหน ก็ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์แทนความรู้สึกได้ มนุษย์ต่างวัยชวน พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย โหลดสติ๊กเกอร์แทนความรู้สึก ส่งถึงลูกหลานไม่ว่า ผ่านไลน์ SiACG Line stickers จากศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

ทุกคำสั่งซื้อ SiACG Line stickers ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช รายได้นำไปสมทบทุนศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ยิ่งโหลด ยิ่งช่วยสร้างเสริม คุณภาพชีวิตให้ผุ้สูงอายุ

ร่วมบริจาคซื้อ Line stickers สแกน QR code

คลิก>>https://store.line.me/stickershop/product/23430276/th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร โทร. 024197650

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ