“เพราะศิริราชทำให้ผมมีชีวิตใหม่อีกครั้ง” บรรจบ ชูใจ วัย 67 ปี ผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูจากศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

“เมื่อผู้สูงวัยอายุมากขึ้น การฟื้นฟูสภาพร่างกายที่เคยเจ็บป่วยไปอาจจะช้าลง ไม่เหมือนคนวัยหนุ่มสาว แต่หากพยายาม ไม่ย่อท้อ ให้ผมเป็นตัวอย่าง ผมทำ ผมสู้ แล้วผมก็สามารถออกจากบ้านได้”

เป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการบางส่วนในช่วงต้นเดือน มกราคม 2567 ก็คือ การดูแลฟื้นฟูระยะกลางให้กับผู้ป่วยสูงวัยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้สูงอายุกลับมาแข็งแรงดังเดิมอีกครั้ง 

เรื่องราวของคุณบรรจบ ชูใจ วัย 67 ปี อดีตข้าราชการ น่าจะเป็นตัวอย่างของการฟื้นฟูที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี 

คุณบรรจบประสบอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงเมื่อ 7 ปีก่อน ทำให้กระดูกคอร้าวและกระดูกสันหลังหัก ส่งผลทำให้ร่างกายช่วงล่างใช้งานไม่ได้ แต่ด้วยการดูแลและฟื้นฟูระยะกลางจากโรงพยาบาลศิริราช ที่ดูแลทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงให้องค์ความรู้กับครอบครัวเพื่อนำกลับไปฟื้นฟูสุขภาพต่อที่บ้าน ก็สามารถทำให้คุณบรรจบกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง 

“กล้าพูดได้เลยว่าศิริราชให้ชีวิตใหม่กับผม ถ้าไม่ได้มาฟื้นฟูที่ศิริราชฯ ผมก็อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้” 

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เป็นสถาบันทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นต้นแบบ การบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ 

และส่งต่อองค์ความรู้ในการฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุในระยะกลาง เพื่อป้องกันการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล ส่งผู้สูงอายุกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพ

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ