ความขัดแย้งของ First Jobber และ หัวหน้างาน

“เด็กสมัยนี้ ไม่อดทน คนรุ่นเก่า ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง” ความขัดแย้งของ First Jobber และ หัวหน้างาน อะไรกันแน่ ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา? ความต่างวัย หรือสไตล์ที่แตกต่างกัน

มนุษย์ต่างวัย พาไปทำความเข้าใจเรื่องบุคลิกของคนที่แตกต่างกัน กับทฤษฎี DISC หรือทฤษฎีที่สะท้อนพฤติกรรม 4 แบบของคน เขาเป็นคนสไตล์ไหน และเราเป็นคนอย่างไร ค้นพบสไตล์การทำงานของตัวเองพร้อมเข้าใจสไตล์การทำงานของผู้อื่น ในหลักสูตร The Four Houses of DISC กับ YourNextU โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้แล้ววันนี้ที่ http://bit.ly/2JVpdJH 

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ