สนทนากับ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ตัวแทนจากพรรคก้าวไกล ถึงแนวคิด นโยบายผู้สูงอายุ #เลือกตั้ง66

watch : SERIES

มนุษย์ต่างวัย Talk กับประสาน อิงคนันท์ กับซีรี่ส์พิเศษ สำรวจนโยบายพรรคการเมืองไทย ในประเด็นสังคมสูงวัย เริ่มเป็นตอนแรกกับพรรคก้าวไกล

สนทนากับ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ตัวแทนจากพรรคก้าวไกล ถึงแนวคิด นโบาย ภาพแห่งอนาคตว่า พรรคก้าวไกลมองประเด็นสังคมสูงวัยอย่างไร และจะรับมือกับปัญหาที่กำลังรอการแก้ไขอย่างไรบ้าง เบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาท สามารถทำได้จริงหรือไม่ ยังมีนโยบายอะไรที่โดนใจ ทั้งผู้สูงวัยและคนในวัยอื่นๆ ที่กำลังได้รับผลกระทบจากจำนวนประชากรสูงวัยที่กำลังเพิ่มขึ้น

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED