พรรคไทยสร้างไทย พรรคการเมืองน้องใหม่กับนโยบาย "บำนาญประชาชน 3,000 บาท"

watch : SOCIAL

มนุษย์ต่างวัย Talk กับประสาน อิงคนันท์ กับซีรีส์พิเศษ สำรวจนโยบายพรรคการเมืองไทย ในประเด็นสังคมสูงวัย ตอนสุดท้าย คุยกับ “พรรคไทยสร้างไทย” พรรคการเมืองน้องใหม่ในสนามเลือกตั้งครั้งนี้

ร่วมสนทนากับคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทย จากนักธุรกิจสู่การออกแบบ นโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยความเชื่อที่ว่า “หากผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ จะช่วยลดภาระลูกหลานที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ ลูกหลานมีเงินใช้ ผู้สูงวัยมีเงินจับจ่ายในชีวิตประจำวัน เกิดเงินที่หมุนเวียนในชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมทั้งประเทศดีขึ้นอย่างยั่งยืน” จึงเกิดเป็นนโยบาย “บำนาญประชาชน 3,000 บาท” ที่เป็นนโยบายหลักที่พรรคไทยสร้างไทยพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น และจะเป็นจริงได้หากได้เป็นรัฐบาล

นอกจากนโยบายบำนาญประชาชน ยังมีอีกหลายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยจะทำได้จริงแค่ไหน จุดยืนและความมุ่งมั่นของพรรคไทยสร้างไทยที่มีต่อการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นอย่างไร รับชมและรับฟังกันได้ในคลิปนี้ครับ

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED