มนุษย์ต่างวัย Talk EP.2 : คุยกับ นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

11 กรกฎาคม 2563 | watch : SERIES


มนุษย์ต่างวัย Talk กับ ประสาน อิงคนันท์ EP.2 : คุยกับ "หมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี!!! นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ทั้งเรื่องเบา ๆ ของชีวิตฝาแฝด และเรื่องหนัก ๆ อย่างการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการุณยฆาต


RELATED