มนุษย์ต่างวัย Talk กับ ประสาน อิงคนันท์ EP.3 : คุยกับ "มาโนช พุฒตาล" 64 ฤดูชีวิตของมาโนช พุฒตาล

watch : SERIES

        มนุษย์ต่างวัย Talk กับ ประสาน อิงคนันท์ EP.3 : คุยกับ พี่ซัน-มาโนช พุฒตาล "64 ฤดูชีวิตของมาโนช พุฒตาล"

        "พี่ซัน" มาโนช พุฒตาล เป็นทั้งพิธีกร นักดนตรี นักแต่งเพลง นักจัดรายการวิทยุ นักเล่าเรื่อง และอีกสารพัด

        ในวันที่ชีวิตเดินทางมาถึงฤดูกาลที่ 64 เขามองย้อนอดีต มองความสำเร็จ และจุดเปลี่ยนชีวิตอย่างไร

        ติดตามได้ในมนุษย์ต่างวัย Talk กับ ประสาน อิงคนันท์

RELATED