บุพการีที่เคารพ Season 2 EP.10 : เมื่อสังคมอายุยืนขึ้น จะอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพ

watch : SERIES


มนุษย์ต่างวัยชวนลูกๆ ที่มีพ่อแม่อายุยืนมาล้อมวงคุย เมื่อลูกก็อยากให้พ่อแม่อยู่กับเราให้นานที่สุด อยากให้ท่านแข็งแรง เห็นลูกหลานค่อยๆ เติบโต แต่ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไรร่างกายก็ยิ่งเสื่อมโทรมลง ลูกก็ยิ่งต้องดูแลมากขึ้น อย่างนั้นในวันที่ท่านอายุยืนขึ้นลูกจะเตรียมพร้อมในการดูแลท่านอย่างไร ให้สุขทั้งลูกสบายทั้งพ่อแม่ มีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ

เช้าวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. (26 ก.ย. 64) "บุพการีที่เคารพ" ชวนล้อมวงคุยกับ ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงโดย คุณติ๋ม-ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ ลูกสาวคุณตาสว่างนักวิ่งเหรียญทอง วัย 101 ปี ที่ยังแข็งแรงและมีกำลังใจเกิน 100 ในการดูแลสุขภาพทุกวัน

พบกันทุกวันอาทิตย์ 09.00 น. ‘บุพการีที่เคารพ’ Sharing Space ของคน Gen ลูก พื้นที่ชวนคุยเรื่องพ่อแม่ ปรึกษาทุกปัญหา ระบายทุกความทุกข์ เล่าต่อทุกความสุข เม้าท์ทุกความแสบ เพื่อพร้อมรับมือในวันที่พ่อแม่เริ่มแก่ลง ชวนคุยโดย ประสาน อิงคนันท์ 


RELATED