บุพการีที่เคารพ Season 2 EP.8 : วางแผนการเงินอย่างไรเมื่อตัวเองก็ต้องใช้ พ่อแม่ก็ต้องให้

watch : SERIES

"บุพการีที่เคารพ" ชวนคุยกับ คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ‘Gen ลูก’ จะวางแผนการเงินอย่างไร เมื่อตัวเองก็ต้องใช้ พ่อแม่ก็ต้องให้ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินยามพ่อแม่เจ็บป่วยก็ต้องเตรียม

ถ้าคุณคือ ‘Sandwich Generation’ ที่ต้องดูแลค่าใช้จ่ายของตัวเองทั้งหมด ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมดูแลพ่อแม่ด้วย ดังนั้นเงินเดือนที่มีเราควรวางแผนให้พ่อแม่อย่างไร เพื่อให้ท่านอยู่สุขสบาย และเราเองไม่เดือดร้อน รวมถึงหากพ่อแม่ป่วยด้วยโรคร้ายที่มีค่าใช้จ่ายสูง ลูกต้องเตรียมตัวเรื่องเงินอย่างไรให้สบายใจว่าพ่อแม่จะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด เมื่อท่านอยู่ในวัยเกษียณ

พบกันทุกวันอาทิตย์ 09.00 น. ‘บุพการีที่เคารพ’ Sharing Space ของคน Gen ลูก พื้นที่ชวนคุยเรื่องพ่อแม่ ปรึกษาทุกปัญหา ระบายทุกความทุกข์ เล่าต่อทุกความสุข เม้าท์ทุกความแสบ เพื่อพร้อมรับมือในวันที่พ่อแม่เริ่มแก่ลง ชวนคุยโดย ประสาน อิงคนันท์ 

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED