ชาติพัฒนากล้า แจกเงินผู้สูงอายุ 50,000 เพื่อปรับปรุงบ้าน

watch : SERIES

“คนวัยทำงานรุ่นนี้กำลังแบกรับค่าใช้จ่าย ในการหารายได้มากกว่ารุ่นผม 4 เท่า”

มนุษย์ต่างวัย Talk กับประสาน อิงคนันท์ กับซีรีส์พิเศษ สำรวจนโยบายพรรคการเมืองไทย ในประเด็นสังคมสูงวัย ตอนที่ 3 สนทนากับ คุณกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า

เมื่อปัญหาสังคมสูงวัย ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของผู้สูงอายุ แต่กำลังส่งผลถึงคนทุกวัย เมื่อสถิติบอกว่า 70 % ของผู้สูงอายุไทยไม่มีเงินออม และรอพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐ พรรคชาติพัฒนากล้ามีมุมมองต่อการสร้างสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุอย่างไร หากได้เป็นรัฐบาลการผลักดันตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการจ้างงานในผู้สูงอายุ 500,000 ตำแหน่ง หรือการให้เงินครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไปครัวเรือนละ 50,000 บาท เพื่อปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัย ป้องกันการลื่นล้ม 

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED