นโยบายผู้สูงอายุของพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นจริงแค่ไหน?

watch : SERIES

มนุษย์ต่างวัย Talk กับประสาน อิงคนันท์ กับซีรีส์พิเศษ สำรวจนโยบายพรรคการเมืองไทย ในประเด็นสังคมสูงวัย ตอนที่ 4 สนทนากับคุณวทันยา บุนนาค หรือ “มาดามเดียร์” ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ 

เปิดนโยบายสังคมสูงวัยของพรรคประชาธิปัตย์ ผู้ริเริ่มนโยบาย “เบี้ยผู้สูงอายุ” ในสมัยรัฐบาลของคุณชวน หลีกภัย สำหรับนโยบายที่ออกมาใช้สำหรับสู้ศึกเลือกตั้ง 2566 พรรคประชาธิปัตย์ชู 3 นโยบายที่มองว่าตอบโจทย์สังคมสูงวัยตั้งแต่ การขยับเกณฑ์การเกษียณอายุจาก 60 ปี เป็น 65 ปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยทำงานต่อ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนำไปสู่การสร้าง Silver Economy หรือเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย

รวมถึงการสนับสนุนเงินให้กับชมรมผู้สูงอายุ 30,000 บาท ทุกหมู่บ้าน ทุกชมรม เพื่อให้นำไปต่อ ยอดทำกิจกรรมในการดูแลสุขภาพกาย - สุขภาพใจที่ดีให้กับคนสูงวัยในชุมชน แต่ละนโยบายจะเป็นจริงได้มากแค่ไหน และจะถูกใจประชาชนหรือไม่ มารับฟังกันครับ

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED