"เมื่อปัญหาสังคมสูงวัย เชื่อมโยงไปถึงคนทุกเจเนอเรชัน" คุยกับคุณอิ่ม พรรคเพื่อไทย

watch : SERIES

มนุษย์ต่างวัย Talk กับประสาน อิงคนันท์ กับซีรีส์พิเศษ สำรวจนโยบายพรรคการเมืองไทย ในประเด็นสังคมสูงวัย ตอนที่ 2 สนทนากับ คุณอิ่ม ส.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย 

พรรคเพื่อไทยมีมุมมองต่อสังคมสูงวัยอย่างไร และนโยบายที่หาเสียงไว้ การวางภาพอนาคตหากเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วได้เป็นรัฐบาล พรรคจะรับมือกับสังคมสูงวัยของประเทศและขับเคลื่อนให้คนทุกเจนเนอเรชันอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างไรบ้าง และนโยบายที่หาเสียงไว้ เช่น การผลักดันนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคให้ดียิ่งขึ้น การสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในระยะสุดท้าย และการสร้างรายได้หลังเกษียณให้กับผู้สูงวัย เป็นจริงและตอบโจทย์มากแค่ไหน 

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

RELATED